Uklad: default;cID: 239;parentid: 105;parentid2: 88;parentid3: 1;
STARTUP PROGRAM AKCELERACJI WNIOSKÓW

STARTUP PROGRAM AKCELERACJI WNIOSKÓW

Większość budżetu Lokalnych Strategii Rozwoju, bo blisko 60% jest przeznaczana na zakładanie nowych firm.

Doświadczenia związane z ilością błędów i braków w składanych wnioskach w Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania pokazują, że czas oceny wniosków i ich poprawy dla Urzędu Marszałkowskiego wydłuża się z 3 do 9 aż miesięcy!

Konsekwencje takich opóźnień dotykają wszystkich: wnioskodawcy miesiącami nie mogli uruchomić firmy, tracąc czas na wieczne uzupełnienia, pracownicy Samorządu Województwa również tracili mnóstwo czasu i energii na korespondencję z wnioskodawcami, a Lokalna Grupa Działania miała problem z osiągnięciem zaplanowanych wskaźników. Przygotowane pieniądze na rozwój gospodarki, zamiast pracować, czekały na wypłatę. Jedynym rozwiązaniem problemu była radykalna poprawa jakości składanych wniosków.

W związku z tym zdecydowano o uruchomieniu programu akceleracji dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą, w celu rekomendowania pomysłów biznesowych, które mają szansę na komercyjny sukces. Jednocześnie kilkumiesięczna praca z potencjalnymi wnioskodawcami pozwoliła na dopracowanie modelu biznesowego i wtłoczenie go w ramy obowiązujących procedur dla pozyskania środków na jego realizację. A to z kolei zwiększyło jakość składanych w ogłaszanych naborach wniosków i przyspieszyło podpisywaniu umów na udzielenie wsparcia przez UMWD.

I tak powstał STARTUP NA START, którego celem jest wspólna praca z potencjalnym wnioskodawcą nad jego pomysłem biznesowym. Począwszy od wstępnej koncepcji do przygotowania szczegółowego biznesplanu. Wsparcie dotyczy też przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Program jest realizowany w etapach. Uczestnik, który decyduje się na udział w programie podpisuje kontrakt, który określa jego prawa, ale też obowiązki. Do tej pory z programu skorzystało już ponad 130 prężnie prosperujących, innowacyjnych firmami. Ich katalog jest na bieżąco uzupełniany. Znajdziecie go tutaj: https://kwslgd-iob.pl/katalog-startupow/

Kontakt do LGD realizującej projekt:
LGD Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów
GLutynia 24
57-540 Lądek Zdrój
tel. 748-148-159; 748-691-384
e-mail: biuro@kws.org.pl

www.kwslgd-iob.pl

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie