Uklad: default;cID: 329;parentid: 115;parentid2: 88;parentid3: 1;
Rola Folklora – czyli serockie poszukiwanie ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach.

Rola Folklora – czyli serockie poszukiwanie ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach.

 

Czy folklor i ludowe obrzędy warte są kultywowania tradycji?
To chyba pytanie retoryczne, a inicjowanie przekazywania kolejnym pokoleniom lokalnych zwyczajów i obrzędów, jest naszym obowiązkiem, jeśli nie chcemy stracić własnej tożsamości, oraz zależy nam na budowie więzi między mieszkańcami.
Projekt Rola Folklora - realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, a wspierany przez Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, miał włączyć możliwie najszersze grono lokalnej społeczności w działania. I przyznać trzeba, że się to udało, a mieszkańcy i turyści mogli poznać bliżej ludowe obrzędy obszaru. Jest to tym bardziej ważne, że na terenie Mazowsza lokalne tradycje są rzadziej podtrzymywane, niż w innych częściach kraju.
W ramach operacji zorganizowano cykl warsztatów teatralnych i wokalnych dotyczących:
- Zapustów,
- Nocy Kupały,
- Dożynek,
- Szczodrych Godów.
Wydarzenia te pokazywały dawne obrzędy, a jednocześnie były okazją do wspólnego świętowania. W ramach projektu przygotowano również wystawę outdoorową ze zdjęć z zorganizowanych wydarzeń, a także wydano publikację „Tako rzecze dwurzecze”, która zawiera opisy lokalnych obrzędów i zwyczajów, a także wspomnienia mieszkańców.

 


Kontakt do LGD finansującej projekt:
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
tel. (22) 76 40 203
e-mail: biuro@lgdzz.pl
http://www.lgrzz.pl/

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Logowanie