Uklad: default;cID: 78;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Relacja ze zdalnego spotkania dot. projektów grantowych związanych z przygotowaniem Koncepcji Smart Villages.

Relacja ze zdalnego spotkania dot. projektów grantowych związanych z przygotowaniem Koncepcji Smart Villages.

Logowanie