Uklad: default;cID: 347;parentid: 107;parentid2: 88;parentid3: 1;
,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”

,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”

Jeśli czujecie, że Wasza okolica to świetne miejsca turystyczne, tylko jeszcze nie odkryte lub bez pomysłu na wspólną partnerską promocję lokalnych atrakcji, to zabierzcie osoby zainteresowane tematem, reprezentantów włodarzy gmin na wizytę studyjną, by przyjrzeć się z bliska, jak robią to inni.
Takie wizyty to doskonała wymiana doświadczeń i zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie rozwoju lokalnego. Jest to też świetna okazja do zainteresowania lub przekonania do sensowności wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Jedną z takich wizyt pochwalić może się Nadwiślańska Grupa Działania E.O. Cenoma, która zorganizowała wyjazd ,,Nadwiślańską Trasą po Bałtyk - Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”, by zobaczyć jakie pomysły na rozwój lokalny miała kaszubska LGD Trzy Krajobrazy.
Dodatkowym celem takich wyjazdów jest zwiększenie chęci zaangażowania oraz kreatywności mieszkańców obszaru LGD w planowaniu lokalnych przedsięwzięć, uwzględniając potencjał - ekonomiczny, społeczny, jak i środowiskowy. Uczestnicy projektu mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z realizacją dobrych praktyk. Obie Lokalne Grupy Działania posiadają ciekawą infrastrukturę rowerową, która jest szansą rozwoju turystyki na ich terenach. W trakcie wyjazdu zainicjowano wśród uczestników wiele ciekawych pomysłów na rozwój owego potencjału, dzięki wymianie doświadczeń dotyczących realizowanych w tym celu projektów.

Kontakt do LGD finansującej projekt:
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”
tel.14 671 41 13 / 502-423-325
e-mail: biuro@cenoma.pl
http://cenoma.pl/

 Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

 

 

Logowanie