Uklad: default;cID: 114;parentid: 105;parentid2: 88;parentid3: 1;
Marka - Przyjazne Mazowsze

Marka - Przyjazne Mazowsze

Krótko mówiąc stworzeniu tzw. "marki własnej", która będzie rozpoznawalna w gminach turystycznych na waszych terenach.
Oto przykład pt. Marka – Przyjazne Mazowsze , którą nadaje od 2019 r. Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze. Starać o nią mogą się producenci rolni, lokalni przetwórcy, działający na terenie wspomnianego LGD i obszarze odległym od niego do 50 km.
W ramach operacji zrealizowane zostały następujące działania:
- opracowano zasady nadawania certyfikatu
- zakupiono certyfikaty i wykonano nawiązujące do obszaru statuetki - wyróżnienia w trzech kategoriach: produkt, inicjatywa, usługa wytwórcza.
- wydano broszurę pt. "Dziedzictwo obok mnie – wędrówki po obszarze LGD-Przyjazne Mazowsze"
- wydano film promocyjny o obszarze LGD – Przyjazne Mazowsze, jego zasobach historycznych, kulturalnych, przyrodniczych i produktach lokalnych. Film promuje wybrane atrakcje obszaru, istotne z punktu widzenia rozwoju turystyki oraz popularyzuje sprzedaż prosto od rolnika.
Takie działania w odpowiedni sposób nagłośnione w mediach lokalnych i wypozycjonowane w terenie, w idealny sposób promują nasze dobre praktyki, przykładowe projekty zrealizowane w ramach Inicjatywy Leader w zakresie wykorzystania lokalnego dziedzictwa i działania na rzecz rozwoju mikro przedsiębiorczości wiejskiej.

Kontakt do LGD realizującej projekt:

Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze
ul. H. Sienkiewicza 11
09-100 Płońsk

tel. +(48) 23 661 31 61

e-mail: biuro(at)lgdpm.pl

http://www.lgdpm.pl/

Logowanie