Uklad: default;cID: 233;parentid: 107;parentid2: 88;parentid3: 1;
Kulturalnie i sportowo turystycznie o regionach

Kulturalnie i sportowo turystycznie o regionach

Międzynarodowe projekty współpracy nie należą do najłatwiejszych. W jednym z nich brała udział wielkopolska lokalna grupa działania Lokalna Grupa Działania KOLD.

Operacja polegała na spotkaniach z udziałem równomiernej liczby osób każdego z partnerów. Projekt skierowany był do grup defaworyzowanych, które zostały określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, a więc młodzieży do 26 lat, dorosłych 50+, a także przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Działania te miały za zadanie przybliżyć tradycje i zwyczaje regionalne oraz wzajemną autopromocję partnerów. Jak również, co bardzo istotne zintegrować podczas spotkań członków grup z Polski, Słowacji i Niemiec. Głównym celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców terenów wszystkich partnerów, wzrost jakości życia oraz aktywizacja lokalnych społeczności. Realizowany projekt polegał na spotkaniach równomiernej liczby osób wszystkich partnerów. Każdy z partnerów miał zorganizować spotkanie o innym charakterze (sportowo-rekreacyjne, kulturalne i kulinarne), w którym mieli brać udział przedstawiciele wszystkich regionów, poznając się wzajemnie i promując swój region. Rezultatem twardym miały być utworzone małe infrastruktury na każdym z terenów. We Lwówku powstał labirynt z krzewów tuji, który teraz chętnie odwiedzany jest przez turystów.

 

Kontakt do LGD realizującej projekt:
Lokalna Grupa Działania KOLD
64-310 Lwówek, Rynek 33/1,
tel./fax. (61) 44 24 160
e-mail: biuro@kold.pl

www.kold.pl

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie