Uklad: default;cID: 375;parentid: 105;parentid2: 88;parentid3: 1;
Kreator przedsiębiorczości

Kreator przedsiębiorczości

Zadanie miało charakter projektu współpracy, w którym uczestniczyło 21 partnerskich LGD, w tym jeden partner zagraniczny. Działania w ramach projektu zostały podzielone na dwa panele:
Jak podnieść aktywność społeczną i gospodarczą regionu? Jak promować lokalną przedsiębiorczości, poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej? Jak wspierać istniejące firmy oraz kształtować przedsiębiorcze postawy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych? Tego dotyczył projekt współpracy 20 lokalnych grup działania. W ramach projektu zrealizowano m.in:
1. Laboratorium Przedsiębiorczości - panel skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem było kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Wzmacnianie samodzielności, kreatywności, umiejętności organizacyjnych, motywacji do rozwoju własnej osobowości, edukacji finansowej i propagowanie idei systematycznego idei oszczędzania.
2. konkursy wiedzy o przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży,
3. szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia gier strategicznych,
4. Warsztaty z gier strategicznych dla dziec,
5. Obozy szkoleniowo - wypoczynkowe dla dzieci nad Morzem Bałtyckim, obejmujące realizację 60 godzinnego programu szkoleniowego z zakresu przedsiębiorczości
6. Stworzenie Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości/ Centrum Produktu Lokalnego na które zdecydowało się 17 Partnerów.
LGD "Białe Ługi" LGD Dorzecze Bobrzy
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"
Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą"
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"
Razem na Piaskowcu Stowarzyszenie Dolina Noteci LGD "Kraina Rawki"
Lokalna Grupa Działania Ponidzie
Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy"
@Lokalna_Grupa _Działania_Ziemi_Sandomierskiej
LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły
Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" Lider Zielonej Wielkopolski
@Lokalna_Grupa_Działania_Perły_Ponidzia LGD Korona Sądecka
@Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
@Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Bachureń (Słowacja)

Kontakt do LGD realizującej projekt:
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”
tel. 41 3941405
e-mail: biuro@lgdzc.pl
www.lgd-region-wloszczowa.pl


Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie