Uklad: default;cID: 334;parentid: 107;parentid2: 88;parentid3: 1;
Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa

Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa

Jak odejść od tradycyjnych, dość „siermiężnych” form promocji lokalny produktów, a zastąpić lub uzupełnić je nowoczesnymi, skuteczniejszymi formami?
Nad tym w ramach projektu współpracy działali uczestnicy kilku warsztatów, tematycznych oraz wizyt studyjnych w miejscach, które w mniej konwencjonalny sposób zaczęły promować lokalne produkty i usługi. Projekt realizowany był w Polsce, Łotwie i Chorwacji.
Bazował na obserwacjach, że pierwotny boom na produkty lokalne, opakowany w formę rodem z Cepelii już trochę minął. A nowocześni turyści, szukają rzeczy lokalnych, ale nieepatujących wiejskością. Produktów, które posiadają własną historię, unikalny design, produkty, które w łatwy sposób w social mediach można rekomendować innym. Ponadto w trakcie projektu okazało się, że najlepiej jest, gdy wszyscy lokalni producenci lub usługodawcy, grają do jednej bramki i polecają się nawzajem. Taka sieć poleceń jest bowiem dla nowego pokolenia turystów bardzo istotna. Oszczędza im czas i ogranicza błędne wybory.
Projekt podkreślał też rolę tzw. ”inteligentnych specjalizacji” czyli dziedziny życia gospodarki i nauki, która opiera się na wykorzystaniu unikalnych zasobach naturalnych regionów, łączeniu różnych branż, stosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych do ich promocji.
Wszystkie doświadczenia zostały spisane w formie Kodeksu Dobrych Praktyk, który może być wykorzystywany przez osoby zainteresowane po zakończeniu realizacji projektu.


Kontakt do LGD realizującej projekt:
Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły
tel. 56 676 44 36
e-mail: Biuro@zakolewisly.pl
http://www.zakolewisly.pl

 

 
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

 

Logowanie