Uklad: default;cID: 369;parentid: 107;parentid2: 88;parentid3: 1;
„Innowacyjne wioski Ziemi Człuchowskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich – organizacja cyklu warsztatów dotyczących zasad tworzenia wiosek tematycznych”

„Innowacyjne wioski Ziemi Człuchowskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich – organizacja cyklu warsztatów dotyczących zasad tworzenia wiosek tematycznych”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, zorganizowało i przeprowadziło działania podnoszące wiedzę mieszkańców powiatu człuchowskiego z zakresu planowania, zakładania oraz zasad funkcjonowania wiosek tematycznych jako metod rozwoju wsi. Odbiorcy projektu wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, warsztatach metodycznych, konferencji i wyjeździe studyjnym w istniejących już wioskach tematycznych.
Projekt przyczynił się do ukazania, w jaki sposób można stworzyć interesującą edukacyjną ofertę turystyczną, zachowując tożsamość i tradycję regionu

Kontakt do LGD realizującej projekt:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
tel. (59) 83 35 930
e-mail: biuro@lgdzc.pl
www.lgdzc.pl

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Logowanie