Uklad: default;cID: 232;parentid: 105;parentid2: 88;parentid3: 1;
Inkubator przetwórstwa rolnego

Inkubator przetwórstwa rolnego


W typowo rolniczym powiecie buskim, w gminie Stopnica wraz z Królewskie Ponidzie Lokalna Grupa Działania zrealizowano bardzo ciekawą i naszym zdaniem wartą naśladowania na obszarach innych lokalnych grup działania inwestycję.

Jak sprzyjać dywersyfikacji źródeł dochodu rolników?
Jak pomóc im samodzielnie, zgodnie z prawem przetwarzać ich zbiory i dać szansę na bezpośrednią sprzedaż do sklepów czy klienta końcowego?
Jak ograniczyć ilość pośredników w sprzedaży płodów rolnych, czyli jak stworzyć krótki łańcuch dostaw warzyw i owoców?


W ramach realizacji inwestycji dokonana została przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na inkubator przetwórstwa rolnego. Przygotowano nowe zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Obiekt został wyposażony w linię technologiczną do produkcji soków o wydajności ok. 700 ton owoców rocznie, z których zostanie wyprodukowane ok. 525 ton soków owocowych. Jest tu również suszarnia kontenerowa o wydajności ok. 30 ton owoców i warzyw, z których wyprodukowane zostanie ok. 2,5 tony suszu owocowego i warzywnego.

Inkubator jednak chce działać kompleksowo i oferuje również doradztwo w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw. Stwarza możliwość wymiany doświadczeń między rolnikami. Realizacji wspólnych wyrobów, przy zapewnieniu wszelkich sanitarnych przepisów.

Jest to innowacyjne podejście do tematu na terenie południowej części województwa świętokrzyskiego. Niekomercyjne udostępnienie obiektu przyczyni się do rozwoju gospodarczego tego rolniczego obszaru i podniesie konkurencyjność oferowanych produktów. W ten sposób pojawia się dla przedsiębiorczych rolników szansa, by zaradzić ich największej bolączce - czyli niskiej cenie za ich produkty w skupie, które po narzutach wysokich marż pośredników - finalnie w sprzedaży osiągają wysokie ceny. Inkubator daje też możliwość wprowadzenia na rynek nowych produktów, które nie pojawiały się na nim, z powodów ograniczeń finansowych. Podniesie to atrakcyjność turystyczną regionu, dzięki bogatszej ofercie produktów lokalnych.


Kontakt do LGD finansującej projekt:

lgd Królewskie Ponidzie
ul. Grotta 3
28-100 Busko-Zdrój
tel: 413787177
e-mail: biuro@krolewskieponidzie.pl

 

www.krolewskieponidzie.pl

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie