Uklad: default;cID: 308;parentid: 107;parentid2: 88;parentid3: 1;
Eko- postojownia

Eko- postojownia

Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich przy wsparciu finansowanym przez LGD Kwiat Lnu stworzyło na skrawku zaniedbanego gminnego terenu w Krzeszowicach - "Eko-postojownię."
W ten sposób powstało miejsce przyjazne turystom i mieszkańcom gminy. Przez Krzeszów biegną bowiem szlaki turystyczne i rowerowe. Infrastruktura ta przyciąga coraz szersze rzesze turystów pieszych i na rowerach.
"Eko-postojownia" to wyznaczone miejsce dla rowerów, wraz ze stacją naprawy rowerów, kilka ławek, kosze na śmieci oraz nasadzono rośliny miododajne.
Głównym celem było stworzenie przyjaznego miejsca dla rozwijającej się turystyki rowerowej oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi. Pomysł wart naśladowania w gminach stawiających na turystykę.

Kontakt do LGD finansującej projekt:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu
tel. 75 741 18 04
e-mail: biuro@kwiatlnu.eu
www: http://kwiatlnu.eu/

 

Logowanie