Uklad: default;cID: 212;parentid: 106;parentid2: 88;parentid3: 1;
EKO Lider LGD

EKO Lider LGD

Projekt "EKO LIDER LGD" realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Owocowy Szlak" to przykład jak w ramach dobrych praktyk edukować i promować ekologię wśród najmłodszych.
Jego celem jest podniesienie wiedzy i świadomości z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. W ramach operacji organizatorzy organizują:
☘  konkurs dla uczniów szkół podstawowych kl. VI-VIII z terenu LGD „Owocowy Szlak”, w którym 11 zespołów - 110 uczniów i 111 opiekunów powalczy o utworzenie zielonej klasy przy swojej szkole. Konkurs rozpocznie się Ekogalą podczas, której zostaną przedstawione zasady przedsięwzięcia. Uczestnicy wysłuchają wykładów eksperckich na temat wpływu drzew na nasze życie oraz przeciwdziałania zmianom klimatu dzięki zastosowaniu błękitno-zielonej infrastruktury.
☘  akcje ekologiczne związaną z tematyką związaną ze zamianami klimatu, które zorganizują już zgłoszone do konkursu szkoły. Zespoły udokumentują swoje działania oraz przygotują filmik.
☘ Gala Finałowa, podczas której uczniowie wezmą udział w rywalizacji składającej się z części teoretycznej oraz relacji z akcji ekologicznych. Nad przebiegiem konkursu będą czuwali eksperci. Każdy uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom. Zwycięzcy otrzymają nagrodę główną, którą jest utworzenie zielonej klasy składającej się z wiaty edukacyjnej.
☘  dla 20 nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie zostanie zorganizowane szkolenie dotyczące metod pracy z młodzieżą przy działaniach ekologicznych oraz nauczania w zakresie ekologii.

Kontakt do LGD realizującej projekt:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak"
ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie

tel. +48 (81) 827 72 32

e-mail: lgd.opolelubelskie(at)gmail.com

www.lgdowocowyszlak.pl

Logowanie