Uklad: default;cID: 119;parentid: 118;parentid2: 88;parentid3: 1;
Edukacja przez zabawę

Edukacja przez zabawę

Przedszkola dla większości dzieci są pierwszym i bardzo ważnym etapem ich #edukacji, do którego powinien być zapewniony powszechny dostęp. Na terenach wiejskich niestety takich placówek jest nadal zbyt mało. Zgodnie ze słowami Benjamina Franklina "Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski.", Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem dzięki wsparciu finansowemu z EFS przez wiele lat organizował dla dzieci w wieku 3-5 lat zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w miejscowościach, w których nie działały przedszkola publiczne. W latach 2010-2015 do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Związek uczęszczało łącznie 1871 dzieci. Uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych pozwoliło na rozwijanie kreatywności i samodzielności oraz stworzyło silną bazę do dalszej edukacji. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Związku punkty przedszkolne prowadzone są do tej pory, obecnie źródłami finansowania są dotacje celowe z budżetów poszczególnych gmin." - mówi prezes Stowarzyszenia Magdalena Anna Walijewska
Jeśli na terenach waszych gmin brakuje placówek przedszkolnych jest to dobry przykład do powielania.

Kontakt do LGD realizujacej projekt:

Stowarzyszenie LGD "Kurpsie Razem"
ul. Plac Wolności 60/31
07-430 Myszyniec

tel. +(48) 517 479 418

e-mail: kurpsierazem(at)interia.pl

www.kurpsierazem.eu

Logowanie