Uklad: default;cID: 201;parentid: 118;parentid2: 88;parentid3: 1;
Edukacja lokalnych liderów

Edukacja lokalnych liderów

Cykl edukacyjne przygotowane dla lokalnych liderów, animatorów,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów, mają za zadanie wzmocnić ich kompetencje w zakresie aktywizowania i angażowania mieszkańców do działań na rzecz społeczno-gospodarczych rozwoju lokalnego.
Taki cykl Akademię Kompetencji Liderskich właśnie dla swoich liderów rozpoczęło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"i podczas 12 jedno i dwudniowych spotkań, przeprowadzi warsztaty oraz zaprezentuje dobre praktyki z obszarów innych LGD. Jak mówią, nie zabraknie też wizyt studyjnych dla wszystkich uczestników oraz wspólnego działania w formie akcji społecznościowej.
Trenerami są edukatorzy, naukowcy, eksperci i praktycy z warsztatów dotyczących prężnie działającej marki lokalnej, produktów turystycznych, marketingu terytorialnego, społeczności energetycznych i zielonych inwestycji czy  zarządzania projektami itp.
Wyżej wspomniany cykl jest też umocnieniem relacji z dotychczasowymi partnerami, jak i rozpoczęciem współpracy LGD Krzemienny Krąg z nowymi partnerami w regionie.

Kontakt do LGD realizujacej projekt:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"
Bałtów 55
27-423 Bałtów

tel. +(48) 41 252 72 33

e-mail: biuro(at)krzemiennykrag.info

www.krzemiennykrag.info

Logowanie