Uklad: default;cID: 267;parentid: 107;parentid2: 88;parentid3: 1;
„Co Wieś to inna pieśń”

„Co Wieś to inna pieśń”

Kolejny genialny projekt jako dobra praktyka!

„Co Wieś to inna pieśń” to tytuł międzynarodowego projektu współpracy, który Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze jako lider projektu, zrealizował wspólnie z dwoma partnerami: @StowarzyszenieSpołecznejSamopomocy–Lokalna GrupaDziałania (partner krajowy) oraz związkiem 15 gmin z Andaluzji – Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva (partner zagraniczny). Projekt miał na celu rozwój turystyki poprzez wykreowanie produktów lokalnych, obejmujących produkty i artykuły spożywcze i inne wytwory takie jak pamiątki, rękodzieło artystyczne, przedmioty codziennego użytku, inicjatywy kulturalno-edukacyjne i usługi np. agroturystyczne, gastronomiczne. Zadaniem grupy było znalezienie i inwentaryzacja produktów lokalnych na obszarze LGD-Przyjazne Mazowsze, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które jeszcze nie zostały odkryte oraz stworzenie warunków do ich promocji lub bezpośredniej sprzedaży w miejscowych firmach gastronomicznych, czy agroturystykach. Dzięki tym działaniom powstały nowe źródła dochodu dla gospodarstw rolnych i usług. Wzbogacono też w ten sposób lokalną ofertę turystyczną Mazowsza. Każdy z partnerów miał do zrealizowania zdania wspólne oraz zadania własne. Wspólne działania, polegały głównie na wymianie doświadczeń z zakresu promocji produktów lokalnych na własnym terenie oraz tzw. marki własnej.
Wszystkie spisane przez Przyjazne Mazowsze produkty, są do odnalezienia na poniższej stronie.
http://cowip.pl/


Kontakt do LGD realizującej projekt:
Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze
Ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
tel. 23 661 31 61
e- mail: biuro@lgdpm.pl

www.lgdpm.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

 

Logowanie