Uklad: default;cID: 238;parentid: 108;parentid2: 88;parentid3: 1;
Bushcraft jako rozwój umiejętności życiowych i zawodowych

Bushcraft jako rozwój umiejętności życiowych i zawodowych


Czy spędzanie czasy na łonie dzikiej natury, będąc odciętym od nowych technologii i przekazów medialnych, może mieć pozytywny wpływ na nasz rozwój osobisty?

Dokładnie tak - udowodniła to Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" w projekcie, którego głównym założeniem była aktywizacja oraz rozwój życiowych i zawodowych umiejętności poprzez doświadczenia outdoorowe w dzikiej naturze osób z grup defaworyzowanych lub zagrożonych wykluczeniem. Uczestnicy poprzez udział w programie dostrzegają swoje mocne strony i talenty, wzmocnią miękkie umiejętności, budują samoocenę, świadomość i wzmacniają postawy społeczne.
Aktywizacja w dzikiej naturze wyzwala odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność przewidywania i planowania jako kluczowe umiejętności aktywizacji osobistej i samorozwoju. Kolejne umiejętności to podniesienie świadomości ekologicznej oraz świadomości na temat dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu.

Projekt zakłada aktywizację 100 osób z grup defaworyzowanych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez działania zmierzające do rozwoju osobistego podczas 4-dniowej wyprawy w dziką naturę. Projekt zakłada 10 sesji aktywizacyjnych składających się z 4-dniowych wypraw w dzika naturę oraz części coachingowej. Część coachingowa składa się z 10 dwugodzinnych spotkań z każdym z uczestników. W każdej sesji aktywizacyjnej weźmie udział 10 uczestników, łącznie w całym projekcie weźmie udział 100 osób.

Pierwsi uczestnicy dali bardzo dobry feedback. Dla niektórych z nich największym problemem było pozbycie się na okres wyprawy telefonu komórkowego, innym trudność sprawiało bezpośrednie komunikowanie się z pozostałymi uczestnikami wyjścia. Sami przyznawali, że duży wpływ na to miała izolacja w trakcie pandemii. W trakcie sesji coachingowych uczestnicy sami się dziwili swoją otwartością i przemyśleniami nad zmianą dotychczasowego życia, zwolnieniem pędu, obserwacjami przyrody, której do tej pory nie dostrzegali.

 

Kontakt do LGD realizującej projekt:
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „POŁUDNIOWA WARMIA”
Gietrzwałd
Łajsy 3
tel. 896729643
email: lgd@poludniowawarmia.pl

www: http://www.poludniowawarmia.pl/

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie