Uklad: default;cID: 253;parentid: 107;parentid2: 88;parentid3: 1;
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej


Kiedyś na wsi miejscem spotkań i wymiany informacji był sklep. Dziś tych sklepów jest coraz mniej lub zastępują je minimarkety. Dlatego bardzo ważne jest by na terenach gmin wiejskich tworzyć miejsca spotkań.
Z takiego założenia wyszła Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf" diagnozując brak odpowiednio zagospodarowanego miejsca całorocznych spotkań dla grup defaworyzowanych (seniorów oraz bezrobotnych).
Dostosowanie polegało na odpowiednim zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy. Powstałe w ramach projektu altany, wiaty, siłownia, plac zabaw dają taką możliwość. Dodatkowo wpływają na wspólną integrację dzieci


Kontakt do LGD finansującej projekt:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
tel. 41 3864114
e-mail: biuro@lgdjedrzejow.pl

www.lgdjedrzejow.pl

 

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie