Uklad: default;cID: 234;parentid: 202;parentid2: 88;parentid3: 1;
Akademia ekonomii społecznej Korony Sądeckiej

Akademia ekonomii społecznej Korony Sądeckiej

Jeśli w Twoim regionie bezrobocie jest wyższe niż średnia krajowa, może warto zainteresować się ekonomią społeczną? Chodzi tu przede wszystkim o zatrudnianie i reintegrację osób, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Tak też zrobiło LGD Korona Sądecka i uruchomiła projekt Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sądeckiej.
Projekt zakładał zrealizowanie spotkania osób bezrobotnych i/lub osób korzystających z pomocy społecznej z doradcą zawodowym; przeprowadzenie szkolenia „Menadżer Ekonomii Społecznej”; zorganizowanie wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie społecznym; promocję idei i mechanizmów ekonomii społecznej w mediach lokalnych oraz podczas 4 lokalnych wydarzeń.
Zorganizowano liczne konkursy wiedzy o ekonomii społecznej, warsztaty plastyczne, pieczenie chleba czy wyrobu mydła prowadzone właśnie przez podmioty ekonomii społecznej.
Na efekty projektu nie trzeba było długo czekać. Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sądeckiej przyczyniła się do powstania w 2017r. Spółdzielni Socjalnej „PUCUŚ”, którą w 2020r. połączono ze Spółdzielnią Socjalną „PRZEDSZKOLAKI TO MY”. To był krok milowy, gdyż z analizy rynku wynikało, że to właśnie problemy z opieką nad dziećmi, sprawiały, że wiele osób nie podejmowało pracy.
Dzięki realizacji projektu został utworzony nowy podmiot ekonomii społecznej, który z sukcesem realizuje działania na rzecz lokalnej społeczności obejmując wsparciem 123 dzieci i daje zatrudnienie 27 osobom wykluczonym społecznie.

 

Kontakt do LGD realizującej projekt:
LGD "KORONA SĄDECKA"
Siedziba i biuro:
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
tel. 18 54-80-255, 660 675 601
e-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl

www.lgdkoronasadecka.pl

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

 

Logowanie