Uklad: default;cID: 344;parentid: 105;parentid2: 88;parentid3: 1;
„Agroturystyka szansą na rozwój obszarów wiejskich powiatu kraśnickiego – rozwój poprzez dywersyfikacje firmy P.H.U LEX” Kosidło Jolanta

„Agroturystyka szansą na rozwój obszarów wiejskich powiatu kraśnickiego – rozwój poprzez dywersyfikacje firmy P.H.U LEX” Kosidło Jolanta

A dziś przedstawimy prosty projekt, w którym wykorzystano walory przyrodnicze okolicy, gdzie został zrealizowany. „Kosiedlisko” - projekt ten skierowany jest do turystów, klientów indywidualnych, osób które chcą mieć bliski kontakt z przyrodą, a przy tym zagwarantowany komfortowy i spokojny wypoczynek.
W tym celu utworzony został nowy obiekt infrastruktury turystycznej wraz z miejscami noclegowymi. Wdrożono dwa rozwiązania proekologiczne : przydomową ekologiczną oczyszczalnie oraz proekologiczne panele solarne. Dzięki dofinansowaniu LGD Ziemi Kraśnickiej istniejące już przedsiębiorstwo rozwinęło się o nowy zakres działalności.
Zakupiono środki trwałe m.in takie jak koło garncarskie, zestaw sztalug plenerowych. Sfinansowano również roboty demontażowe, rozbiórkowe, przeprowadzona została modernizacja budynku z zewnątrz jak i wewnątrz. Wykonano kompletny system monitoringu i alarmu oraz zagospodarowano przyległy teren.
Operacja miała na celu stworzenie nowego miejsca poszerzającego infrastrukturę turystyczną na terenie powiatu kraśnickiego, a konkretnie gminy Gościeradów, gdzie do tej pory nie było wielu takich miejsc, a okolica sprzyja wypoczynkowi.


Kontakt do LGD finansującej projekt:
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej
tel. 81 825 27 27
e-mail: biuro@lgdkrasnik.pl
https://lgdkrasnik.pl

 

 

 

 

Logowanie