Uklad: default;cID: 338;parentid: 105;parentid2: 88;parentid3: 1;
Zwiększenie konkurencyjności oraz wzrost zatrudnienia firmy PRI „Godziński-inżynieria” poprzez zakup maszyn i środków transportu.

Zwiększenie konkurencyjności oraz wzrost zatrudnienia firmy PRI „Godziński-inżynieria” poprzez zakup maszyn i środków transportu.

Wiele projektów przez nas realizowanych dotyczy wsparcia dla rozwoju lokalnego. Podnoszenia konkurencyjności gospodarstw i przedsiębiorstw, tworzenia nowych miejsc pracy lub otwarcia na nową, innowacyjną działalność gospodarczą.
Jednym z takich projektów było wsparcie firmy inżynieryjno-budowlanej przez Lgd Podkowa, gdzie w ramach zadania wnioskodawca zakupił środki trwałe w postaci samochodu dostawczego do 3,5 t, żurawia hydraulicznego oraz ładowarki teleskopowej. Zakup ten pozwolił w znacznym stopniu podnieść konkurencyjność firmy zarówno w ramach prowadzonej dotychczas działalności, jak i poprzez rozpoczęcie działań w nowej branży. Zakup nowoczesnych i wydajnych maszyn znacznie ułatwia wykonywanie prac i poprawia warunki pracy. Ponadto nowoczesne maszyny wyposażone są w ekonomiczne silniki, tak, aby maksymalnie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.


Kontakt do LGD finansującej projekt:
Lokalna Grupa Działania „Podkowa"
tel.505751577
e-mail: lgdpodkowa@gmail.com
http://podkowa.zdwola.com.pl/

 


Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie