Uklad: default;cID: 84;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Zapraszamy do konsultacji II projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Zapraszamy do konsultacji II projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólna Polityka Rolna to wizja lepszej, dużo nowocześniejszej i bardziej przyjaznej wsi do życia dla ludzi. Rozpoczęły się właśnie konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.  Jesteśmy dumni, że podjęte wspólnie rok temu działania, na rzecz zwiększenia alokacji unijnych pieniędzy na program LEADER - z 5% do 8% przyniosły taki efekt.
To dzięki Wam, zaangażowaniu wielu Lokalnych Grup Działania, samorządowców i organizacji non profit udało się przekonać Grzegorz Puda-  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeznaczenia większej ilości pieniędzy na rozwój lokalnych społeczności i ich oddolnych inicjatyw, mających czynić wieś bardziej atrakcyjną do życia dla mieszkańców oraz wyrównujących szanse zawodowe i te dotyczące rozwoju osobistego.
Z dużą satysfakcją odnotowujemy fakt, że w ślad za Ministrem, podobne decyzje, dotyczące gospodarowania unijnymi funduszami podejmują kolejne Samorządy.
Dzięki tym działaniom - będziemy mogli umiejętnie zapobiegać emigracji ludności ze wsi do miasta, podnosić standard życia poza większymi aglomeracjami, czynić obszary wiejskie bardziej atrakcyjne i dostępne dla turystów, rozwijać lokalne sektory rolno-spożywcze i inne niż rolnicze gałęzie gospodarki.
Dziękujemy!
Konsultacje trwają do 15 września i odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Internetowej dostępnej pod linkiem

Podzielcie się tą informacją ze wszystkimi, którym dobro naszych społeczności leży na sercu.

Logowanie