Uklad: default;cID: 81;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
XVIII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

XVIII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

W dniu 2 lipca 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym XVIII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER. W pierwszej części Posiedzenia Beata Rodak - Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dalszej części Łukasz Tomczak - Zastępca Dyrektora Departamentu WPR, MRiRW przedstawił propozycję podziału środków w ramach Działanie LEADER objętego Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej.

W drugiej części posiedzenia Małgorzata Kramarz wraz z dr Leszkiem Leśniakiem przedstawili wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Idealna Gmina w ramach projektu "Sieci LGD - obowiązek czy szansa".

Logowanie