Uklad: default;cID: 98;parentid: 107;parentid2: 88;parentid3: 1;
Szkolenia lokalnych przewodników

Szkolenia lokalnych przewodników

Pomysłów może być sporo. Jednym z nich jest wyszkolenie lokalnych przewodników, którzy będą umieli zaplanować czas dla turystów przyjeżdżających na nasze tereny. M.in na takie rozwiązanie z własnych środków postawiła Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów", która w ramach jednego z projektów rozwijającego lokalną turystykę, edukując mieszkańców przeszkoliła 20 osób, dając im możliwość rozwijania się i pracy zarobkowej na terenach gmin, które zamieszkują, a przy okazji podniosła atrakcyjność oferty turystycznej terenów na jakich działa.
Celem projektu było wsparcie rozwoju oferty turystycznej obszaru "Kraina Dinozaurów" dzięki przeszkoleniu lokalnych przewodników turystycznych, a tym samym poprawa zdiagnozowanej w Lokalnej Strategii Rozwoju potrzeby rozwijania turystyki na obszarze LGD, ponieważ na terenie gmin, wchodzących w skład obszaru nie ma przewodników turystycznych, którzy specjalizowaliby się obsługą turystów w odniesieniu do lokalnych zasobów.

Kontakt do LGD realizującej projekt:

Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów"
ul. J. Słowackiego 18
46-040 Ozimek

tel./fax +(48) 77 465 12 13

e-mail: krainadino(at)onet.eu

http://www.krainadinozaurow.pl/

Logowanie