Uklad: default;cID: 229;parentid: 105;parentid2: 88;parentid3: 1;
Pizza z Karpia

Pizza z Karpia

Kolejna dobra praktyka - modernizacja Restauracji - Revel w Zatorze.
Pizza z karpiem wędzonym i pierogi z karpia, karp panierowany, saute lub na kwaśno - zaskoczeni? My tak, ale bardzo pozytywnie i cieszymy się, że pomóc w realizacji tych potraw, które powstały w wyniku zapotrzebowania klientów, mogło
Stowarzyszenie Dolina Karpia.
Okolice Zatoru, gdzie potrawy są podawana, słyną bowiem z wielkich stawów hodowlanych i potraw z karpia. Dlatego jeden z lokalnych restauratorów w odpowiedzi na liczne pytania swoich gości o dania z karpiem w roli głównej stworzył dla swoich turystów i mieszkańców Doliny Karpia specjalne menu.
Głównym celem operacji był wzrost konkurencyjności Restauracji Revel poprzez modernizację i doposażenie w urządzenia, które przyczyniły się do wykorzystania i promowania menu Doliny Karpia oznaczonego znakiem marki lokalnej Dolina Karpia, jak również zwiększenie przychodów i utworzenie dwóch miejsc pracy. Wszystkie podjęte działania miały na celu zmodernizowanie wnętrza, zwiększenie liczby przyjmowanych zamówień, skrócenie czasu wydawania zamówień, zwiększenie bezpieczeństwa pracy, zwiększenie komfortu gości, pracę z urządzeniami proekologicznymi, oszczędzającymi wodę i energię oraz poszerzenie menu o nowe potrawy, w tym bazujące na lokalnych produktach.
Od kilku lat Zator przeżywa dynamiczny rozwój turystyczny, więc realizacja operacji była niezbędna do sprostania wymaganiom gości odwiedzających restaurację Ravel. Ze środków PROW 2014-2020 zakupiono piec do pizzy oraz stworzenie dodatkowego stanowiska pozwoliły na wypiekanie większej liczby pizzy z karpiem wędzonym, piec konwekcyjno-parowy, który ułatwia obsługę grup.

Kontakt do LGD finansującej projekt:
Stowarzyszenie Dolina Karpia
Zator, ul. Rynek 2
32-640 Zator
tel/fax: 33/ 841 05 84, 795 584 531
e-mail: biuro@dolinakarpia.org

www.dolinakarpia.org

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie