Uklad: default;cID: 259;parentid: 105;parentid2: 88;parentid3: 1;
Lokalne spotkania z przedsiębiorcami z Austrii

Lokalne spotkania z przedsiębiorcami z Austrii

 

Dobry przykład współpracy i wykorzystania lokalnego potencjału z wykorzystaniem góry Nassfeld.
Projekt opierał się na zorganizowaniu czterodniowej wizyty studyjnej dla 20 osób z obszaru LGD Gorce-Pieniny składającej się z 5 wydarzeń ( w tym 4 spotkania z lokalnymi przedsiębiorstwami i LGD oraz udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo, produkty lokalne). Miejscem wyjazdu była południowa Austria Karyntia i Saalbach, obszar pod względem geograficznym i krajobrazowym zbliżony do obszaru LGD Gorce-Pieniny.

Projekt skierowany był do przedstawicieli branż kluczowych dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD Gorce-Pieniny. Założeniem projektu była integracja polskich przedsiębiorców z austriackimi, dla poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń w tworzeniu produktu i usługi. Polscy przedsiębiorcy mieli zapoznać się ze sprawdzonymi praktykami, które wdrażają przedsiębiorcy austriaccy. Integracja obu stron miała na celu poszerzenie i wymianie wiedzy w zakresie partnerstwa i innowacyjnej współpracy, organizację turystyki, rekreacji, sieciowanie usług oraz ochrona środowiska oraz budowanie kapitału społecznego.
Uczestnicy wyjazdu poprzez zapoznanie się z dobrymi praktykami, polityką rozwoju obszarów wiejskich, możliwością wsparcia finansowego w postaci funduszy europejskich i innowacyjnymi rozwiązaniami, mogli wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczna i praktyczną na terenie LGD „Gorce-Pieniny”. Wyjazd studyjny był bezcenną skarbnicą wiedzy zarówno dla doświadczonych, jaki i początkujących przedsiębiorców. Wizyta umożliwiła uczestnikom m.in. poznanie tradycji, wskazanie nowych ścieżek rozwoju, możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami (współpraca branżowa).

 

Kontakt do LGD finansującej projekt:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem

tel. 48 789 304 706
biuro@leadergorce-pieniny.pl

www.leadergorce-pieniny.pl

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie