Polska Sieć LGD

AKTUALNOŚCI

2021-02-05

Spotkanie Zarządu PS LGD z przedstawicielami regionalnych sieci LGD.

W dn. 5 lutego 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się spotkanie Zarządu Polskiej Sieci LGD z przedstawicielami regionalnych sieci. Dyskusja dotyczyła projektów uchwał Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 związanych ze zmianami w Działaniu LEADER oraz propozycją alokacji środków przeznaczonych na lata 2021-2022. Uczestnicy spotkania wyrazili głębokie zan...

Czytaj więcej

2021-02-04

Dlaczego warto przeznaczyć więcej pieniędzy dla LGD na lata 2021-2022

Szanowni Państwo na ostatnim posiedzeniu GTL przedstawiciele dwóch samorządów województw na propozycję zwiększenia budżetów LSR na lata 2021-2022 wskazały ...

Czytaj więcej

2021-01-27

Czy wiecie jak LGD wpływają na rozwój obszarów wiejskich w Polsce?

...

Czytaj więcej

2021-01-25

Zaproszenie na spotkanie dot. konsultacji zmian w PROW 2014-2020

W związku z przygotowywanymi przez MRiRW zmianami w PROW2014-2020, Zarząd Polskiej Sieci LGD zaprasza przedstawicieli regionalnych sieci LGD na spotkanie, które odbędzie się w dn. 5 lutego 2021 r. w godz. 10.00 - 13.00. ...

Czytaj więcej

2021-01-19

Projekt uchwały Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 wprowadzający zmiany we wdrażaniu LSR

Na 16 lutego 2021 r. zapowiedziane jest zdalne posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014-2020. W programie posiedzenia przewidziano podjęcie uchwały w sprawie zmian w PROW 2014-2020, w działąniu M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER....

Czytaj więcej

2020-12-22

Rozpoczęte konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

W dniu 18 grudnia 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Dla interewencji LEADER (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) przewidziano dalsze uproszczenia w stosunku do sposobu wdrażania l...

Czytaj więcej

2020-12-21

Odpowiedź w sprawie pożyczek BGK na projekty współpracy

W zamieszczonym poniżej pliku załączono odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sparwie umożliwienia LGD brania pożyczek z BGK na realizację projektów współpracy....

Czytaj więcej

2020-12-18

Wyniki ankiety Smart Villages

W badaniu zainteresowania LGD pilotażem Smart Villages na ankietę odpowiedziały 132 grupy, które obejmują swym działaniem 522 gminy. LGD biorące udział w...

Czytaj więcej

2020-11-28

Ankieta dot. Smart Villages w okresie przejściowym

Zapraszamy wszystkie LGD do udziału w ankiecie realizowanej przez Polską Sieć LGD na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na XVI Posiedzeniu GTL, MRiRW przewiduje przeznaczenie na ten cel kwoty, która umożliwiłaby opracowanie po je...

Czytaj więcej

2020-11-20

XVI Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER

W dniu 20 listopada w trybie zdalnym odbyło się XVI Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia Leader. W pierwszej części p. Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, poprowadziła dyskusję o kluczowych kierunkach dot. przyszłosci LEADERA w okresie przejś...

Czytaj więcej

Wróć