Polska Sieć LGD

AKTUALNOŚCI

2021-03-31

Krajowa Rada Izb Rolniczych wspiera LGD

KRIR w piśmie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy wskazuje, że „Lokalne Grupy Działania od samego początku wdrażania podejścia LEADER, jak również w trakcie rozwijania działalności były wspierane przez izby rolnicze i lokalne samorządy. LGD są zauważalnym po...

Czytaj więcej

2021-03-15

Program spotkań wojewódzkich po XVII Posiedzeniu GTL

Poniedziałek 15.03 godz. 11.00 - regiony Dolnyśląsk, Kujawsko-pomorskie, Lubuskie https://zoom.us/j/99474290992?pwd=ZWxIUUFBNk0rSFVSTFZkb015M3BpQT09 Meeting ID: 994 7429 0992Passcode: 587915 Wtorek 16.03 godz. 11.00 - regiony Lubelskie, Łódzkie, Małopolski...

Czytaj więcej

2021-03-12

XVII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

W dniu 11 marca 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się XVII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER, w trakcie którego poruszono zagadnienia związane ze zmianami w PROW 2014-2020, zasadami podziału dodatkowych środków w ramach wydłużenia okresu programowania do 2022 r. oraz propozycją zakresu...

Czytaj więcej

2021-03-09

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r.

Jako przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, skupionych w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych (OPOS), z dużym niepokojem odbieramy plany Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przyszłości  rozwoju obszaró...

Czytaj więcej

2021-03-09

Zarząd PSLGD zaprasza na spotkanie z regionalnymi sieciami LGD

W dn. 8 marca br. Zarząd PSLGD na odbytym posiedzeniu podją decyzję o organizacji spotkań z przedstawicielami LGD po każdym posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER. Najbliższe odbędą się w dn. 15-19.03 br. o godz. 11.00. Zaproszenia z linkiem dostępu zostaną wysłane drogą ma...

Czytaj więcej

2021-02-10

Poprzyj LGD w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r.

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania. W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €. ...

Czytaj więcej

2021-02-05

Spotkanie Zarządu PS LGD z przedstawicielami regionalnych sieci LGD.

W dn. 5 lutego 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się spotkanie Zarządu Polskiej Sieci LGD z przedstawicielami regionalnych sieci. Dyskusja dotyczyła projektów uchwał Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 związanych ze zmianami w Działaniu LEADER oraz propozycją alokacji środków przeznaczonych na lata 2021-2022. Uczestnicy spotkania wyrazili głębokie zan...

Czytaj więcej

2021-02-04

Dlaczego warto przeznaczyć więcej pieniędzy dla LGD na lata 2021-2022

Szanowni Państwo na ostatnim posiedzeniu GTL przedstawiciele dwóch samorządów województw na propozycję zwiększenia budżetów LSR na lata 2021-2022 wskazały ...

Czytaj więcej

2021-01-27

Czy wiecie jak LGD wpływają na rozwój obszarów wiejskich w Polsce?

...

Czytaj więcej

2021-01-25

Zaproszenie na spotkanie dot. konsultacji zmian w PROW 2014-2020

W związku z przygotowywanymi przez MRiRW zmianami w PROW2014-2020, Zarząd Polskiej Sieci LGD zaprasza przedstawicieli regionalnych sieci LGD na spotkanie, które odbędzie się w dn. 5 lutego 2021 r. w godz. 10.00 - 13.00. ...

Czytaj więcej

Wróć