Polska Sieć LGD
 2021-05-24 

Wdrażanie Smart Village

W dniu 24 maja 2021 r. zorganizowany został przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Polską Sieć LGD panel ekspertów dotyczący sposóbu wdrażania Koncepcji Smart Village. Reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przemysław Saltarski - Naczelnik Wydziału Inwestycji Środowiskowych, Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej przedstawił założenia nowej interwencji, która zostanie wpisana do Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Pozwoli ona realizować inwestycji wynikające z Koncecpji SV związane z zapobieganiem zmianom klimatycznym.Wróć