Polska Sieć LGD
 2020-10-30 

Pożyczki BGK na projekty współpracy

W związku ze zgłaszanym problemem finasowania projektów współpracy Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD wystąpił do Ryszarda Kaminiskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o umożliwienie LGD występowania o pożyczki z BGK.Załączniki:
 Pismo z prośbą o umożliwienie korzystania z pożyczek BGKRozmiar:  266.09KBData:  30.10.2020Pobierz
Wróć