Polska Sieć LGD
 2020-09-30 

Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD

W dniu 29 września 2020 r. odbyło się w trybie zdalnym Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD, na którym przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 r. oraz udzielono Zarządowi absolutorium. W trakcie dyskusji omówiono plan pracy i budżet Federacji Regionalnych Sieci LGD na rok 2021.

Dyskusja w trakcie częsci drugiej Walnego Zebrania poświęcona była przyszłemu okresowi programowania. Uczestniczące w niej K. Szumielewicz z DG REGIO, Komisji Europejskiej, K. Jasińska-Muhleck DG AGRI, Komisji Europejskiej, Joanna Gierulska Dyrektor Departamnetu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiły założenia Wspólnej Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027.Załączniki:
 Polityka Spójności na lata 2021-2027Rozmiar:  327.69KBData:  30.09.2020Pobierz
 Fundusz Wiodący w RLKSRozmiar:  564.82KBData:  30.09.2020Pobierz
Wróć