Polska Sieć LGD
 2020-09-25 

Zaproszenie na Walne Zebranie PS LGD

Zarząd Polskiej Sieci LGD - Federacji Regionalnych Sieci LGD zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się ze wzglęu na stan epidemiczny w trybie zdalnym w dniu 29 września 2020 r. za pomocą aplikacji Teams.

Porządek obrad


Część I od godz. 11.00 do 12.30
11.00 – Otwarcie Walnego Zebrania.
11.10 – Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
11.15 – Przyjęcie porządku obrad.
11.20 – Przedstawienie protokołu z Walnego Zebrania PS LGD w 2019 r.
11.25 – Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 r.
11.30 – Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11.45 – Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 r.
11.50 – Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
11.55 – Dyskusja na temat spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem PS LGD.

Część II od godz. 12.30 do godz. 14.00
12.30 – Wielofunduszowość w nowym okresie programowania z perspektywy Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, prezentacje przygotowane przez:
a) Katarzynę Szumielewicz – DG REGIO,
b) Karolinę Jasińską-Muehleck -DG AGRI.
13.00 – Stan przygotowań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do nowego okresu programowania - Joanna Gierulska - Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW.
13.20 – Dyskusja.

Informacje praktyczne

Zarząd PSLGD podją decyzję, że ze względów technicznych każdy region może być reprezentowany przez nie więcej niż 5 osób.

W dniu 28 września br. każdej osobie, która przesłała zgodę na udział zdalny w posiedzeniu Walnego zostanie wysłane zaproszenie z linkiem dostępu. Zarząd PSLGD pozostawia regionalnym sieciom decyzją dot. wyboru pozostałych osób, które będą uczestniczyć w Walnym Zebraniu. Reprezentant regionu na Walnym Zebraniu będzie zobowiązany do przekazania linku dostępu do Walnego Zebrania pozostałym 4 osobom.

Osoby uczestniczące z prawem głosu w Części I prosimy o logowanie się w aplikacji nie później jak o godz. 10.45.

Osoby uczestniczące w Części II prosimy o logowanie się w aplikacji nie wcześniej jak o godz. 12.20.

Osoby logujące się prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy regionalnej sieci. Osoby, które tego nie zrobią nie zostaną dopuszczone do wideokonferencji.Załączniki:
 Protokół z Walnego Zebrania w 2019 r.Rozmiar:  138.39KBData:  25.09.2020Pobierz
 Sprawozdanie merytoryczne za 2019 r.Rozmiar:  150.97KBData:  25.09.2020Pobierz
 Sprawozdanie finansowe za 2019 r.Rozmiar:  144.17KBData:  25.09.2020Pobierz
 Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2020Rozmiar:  101.9KBData:  25.09.2020Pobierz
 Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2020Rozmiar:  92.83KBData:  25.09.2020Pobierz
Wróć